Squeed er en del av ny IT-partnerkontrakt med NAV verdt 1,2 milliarder

2021-03-09
NAV

NAV har valgt fire IT-partnere, som skal levere konsulentbistand og utviklingskompetanse de neste fire årene.

Disse er: Sopra Steria, Knowit (med partnere, - herunder Squeed), Computas (med partnere) og Bekk Consulting.

Rammeavtalene har en samlet verdi på 1,2 milliarder kroner, og et omfang på mellom 400 og 600 årsverk i perioden. IT-partnerne til NAV skal bistå med programmering og annen utviklingsnær spisskompetanse, blant annet brukskvalitet, både til produktutvikling og vedlikehold av datasystemene.

Om NAV
NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet på rundt 1500 milliarder kroner, blant annet gjennom dagpenger, sykepenger, pensjon og kontantstøtte. Etaten har 19.000 ansatte og rundt 300 datasystemer, og leverer løsninger og samfunnskritiske tjenester til 2,8 millioner innbyggere i Norge. De siste årene har NAV bygd opp sitt interne datamiljø til rundt 730 teknologer, men etaten er og blir også en betydelig innkjøper av IT- konsulentbistand.

NAV IT: Er avhengig av bransjen
Jonas Slørdahl Skjærpe er IT-direktør i NAV. Selv om etaten satser på eget fagmiljø, er han klar på at de er avhengige av både ekstern kompetanse og kapasitet. De innleide konsulentene vil bli en del av de tverrfaglige teamene i NAV, og skal utveksle ideer og bygge kompetanse sammen med ansatte i etaten.

– Selv om vi satser på rekruttering til egne fagmiljøer for å sikre eierskap til produktutviklingen vår, vil vi fortsatt være avhengig av kompetanse og kapasitet fra markedet i årene fremover.
Navs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe. 
Knowit opplyser at den nye samarbeidsavtalen omfatter fagområdene agile coaching, produktutvikling, data og design. 

- NAV har en omfattende strategi for å sette fart i produksjonen av nye og brukervennlige løsninger, og vi gleder oss over at vi skal være en del av det arbeidet. Det er mange dyktige fagfolk både internt hos oss og hos våre samarbeidspartnere som gleder seg å ta fatt på jobben!
Cato Rose, kundedirektør i Knowit

Knowit fronter en allianse med en rekke leverandører* - herunder Squeed.
Squeed har levert IT-utvikling til NAV de siste årene, og nå ser vi veldig frem til å levere spisskompetanse som kan hjelpe med ytterligere modernisering og digitalisering av etaten sammen med Knowit!

* Alliansen ledet av Knowit

 

Deler av denne teksten er utdrag fra en artikkel i Digi.no

 Vis alle