hero-05.jpg

Squeed Studio

Vi støtter dere gjennom hele deres digitale reise - fra innovasjon til virksomhets- og systemutvikling -  for at dere kan skape mer verdi for deres kunder.

Hva er Squeed Studio?

Squeed Studio er et helhetskonsept for å støtte den digitale reisen, fra idé og virksomhetsutvikling, helt til realisering. Her møtes teknologi, business og agile arbeidsmetoder for at du skal få rask og effektiv utvikling. 

Teknologiutviklingen går så raskt at løsninger, systemer og metodikk er i stadig endring. Alle virksomheter behøver konstant utvikling. Vi illustrerer hvordan vi sammen jobber oss gjennom slike prosesser i en loop for å nå vårt mål: Å sammen skape produkter og tjenester som er ”Amazing”.

Innovasjon

Vi hjelper deg å finne nye idéer og innfallsvinkler. Det kan være alt fra en helt ny idé til å forbedre en eksisterende eller bruke en kapasitet i organisasjonen din i en ny kontekst.

En innovasjon kan være en tjeneste, produkt, prosess, forretningsmodell, organisasjon, partnerskap, kundekanal, etc. Det handler om å finne signaler om behov og å kunne navigere i en sammensatt verden for å finne nye muligheter. Når du har funnet de aktuelle problemene å løse, utvikler du passende løsninger på riktig tidspunkt. Du må forstå kundenes behov, lage og teste nye løsninger. Vi tilbyr workshops og rådgivning innen innovasjon og kan hjelpe deg med å sette opp en innovasjonsprosess.

Virksomhetsutvikling

Vi hjelper deg med å forme og finjustere forretnings- og tilbudsmodellen. Ved å jobbe med blant annet Value Proposition Design og en rekke andre metoder, kan innsikt i kundenes behov føre til at tilbudet forbedres og at det også skaper nye forretningsmuligheter.

Vi tar sikte på at du skal få best mulig effekt av investeringen din, og derfor tar vi gjerne et skritt inn i forretningsmodellen din og fremhever den fra forskjellige vinkler. Ganske raskt får ny innsikt som setter virksomheten inn i en ny fremtid, med nye prioriteringer.

Vi bruker en rekke metoder som Business Model Canvas, Lean Start-up Canvas og 6 Elements Model. Den sistnevnte fokuserer sterkt på å samle informasjon fra brukere og validere den i en innsikt som deretter brukes til å formulere en ny tilbudsmodell.

Design

Vi undersøker hvordan produktet eller tjenesten din oppleves av kunden din. Gjennom Service Design, Service Blue Printing og User Experience Design blir interaksjonen med kunder i utvalgte kanaler forbedret for å oppnå en konkret effekt.

Service Design er en helhetlig metode for å beskrive hvordan en kunde bruker og samhandler med dine produkter og tjenester. Ved å stå i kundens sko og se verden gjennom deres øyne, kan du forstå og dermed forbedre eventuelle mangler du har i samspillet med kunden. Vi bruker blant annet Service Blueprints og Customer Journey Maps for å beskrive kundereisen på en effektiv og oversiktlig måte.

Tech

Våre konsulenter har ekte teknologisk lidenskap og brenner for å levere til deg. Gjennom vår tech-kompetanse hjelper vi deg å legge grunnlaget for en god løsning. 

I tillegg til å levere lidenskapelige konsulenter som koder fantastisk, har vi også hjulpet selskaper med teknologivalg, arkitektur, skytransformasjon, endring av utviklingsorganisasjon og mye mer. Vi ønsker å dele kunnskapen vår og kan hjelpe utviklerne dine med å ta nye steg.

Hvis du trenger personale på stedet, kan du lese mer om det på Squeed Tech. Hvis du vil at vi skal bemanne et team for deg i våre egne lokaler, kan du lese mer om Studio Teams nedenfor.

Agile

Agile, eller smidige, metoder er den moderne måten å skape effektive team og raske leveranser på. Gjennom coaching og trening for teams og ledere i organisasjonen din øker effektiviteten betydelig ettersom alle i organisasjonen jobber bedre sammen.

De agile metodene kommer inn i Studio Teams-tilbudet der vi jobber med agile metoder på det nivået som behøves med alt fra Scrum, SAFe, men fremfor alt coaching av organisasjonen og ledelsen i hvordan du kan få effektive team ved å skape tillit mellom organisasjonens deler og dermed få høyere effektivitet for hele selskapet. Hvis vi setter opp et team for deg kan vi, for å sikre de beste resultatene, gjøre det parallelt med å hjelpe deg med den agile reisen med deg.

Du kan lese mer om Agile på Squeed Agile

Partnere

Det er vanskelig og tidkrevende å finne gode leverandører. Gjennom vårt partnernettverk kan vi matche behov med riktig spesialistløsning. Vi ser etter partnere vi stoler på, samarbeider godt med og som har riktig holdning til kvalitet, slik at du ikke trenger å bruke tid på det.

Med våre partnere har vi etablert tillit, gjennomgått tilbudet deres og sørget for at de har en leveransemodell og kvalitetsnivå som er på samme høye nivå som vi satte for oss selv. For eksempel samarbeider vi med Unicornsulting om innovasjon og TenFifty om AI.

Studio Teams

Innenfor rammen av Studio hjelper vi deg gjennom reisen fra idé til ferdig produkt. Vårt Team as a Service-konsept sikrer effektiv kontroll og med høy kodekvalitet lager vi hele eller deler av løsningskomponentene. I våre eller dine lokaler kan vi sette sammen team med høy teknisk kompetanse, effektivitet, riktig fokus og en fantastisk leveranse.

Det er her styrken til hele Squeed og våre partnere kommer inn. Ved å ha et bredt spekter av kompetanse og forståelse for hele tilbudet ditt fra virksomhet, leveranse og til drift (DevOps), kan vi sette opp team som leverer det med høyt tempo og med høy kvalitet.

Vi håndterer hele teamets stab og holder sammen hele leveransen fra partnere, slik at du kan fokusere på kundetilbudet ditt. Målet vårt er en levering som er "Fantastisk"! Vi kan sitte sammen med deg hvis det er ønskelig.

”Teamet fra Squeed er det beste teamet vi har. Vi har aldri sett slike fremskritt før”

- eCommerce-kunde som har et Studio Team for Frontend

Hvordan gjør vi det?

Vi starter vanligvis med en gratis workshop. Fra det stiller du deg selv en serie spørsmål som du innser at du trenger svar på. Du opplever ofte at du har spørsmål om kundens behov og hvorfor de oppfører seg slik de gjør. Vi kan hjelpe med den prosessen og gjøre det til et felles arbeid. Det resulterer ofte i en serie workshops for å behandle resultatene og komme frem til hvilke forslag som har størst potensial. Metoden heter Double Diamond - som vi gjorde en liten vri på.

Når du vet hva du vil gjøre, begynner utviklingen. Vi hjelper deg med å ta teknologivalg som gjør teknologien din til en mulighet og ikke en hindring for din forretningsmodell. Vi setter opp effektive team, vi setter opp en effektiv og morsom måte å jobbe på og så tar vi verden med storm sammen!

Høres dette interessant ut?

Vi kommer gjerne til dere eller så er dere hjertelig velkommen til oss for en kaffe. Ta kontakt med oss, så booker vi et møte. Vel møtt!