hero-04.jpg

Squeed Tech - fagområder

Vi leverer riktige tjenester for de rette behovene. Vi hjelper deg der du er, eller jobber remote, med større eller mindre oppdrag. Vi kan levere både team og individuelle eksperter. Alle har til felles at de både ønsker og har erfaring med å jobbe smidig og agilt. 

Erfaringen vår er bred og går på tvers av bransjer. Vi kan nevne produksjon, luftfart, legemidler, telekom, finans, logistikk, helsevesen, transport og offentlig sektor. Oppdragene spenner over områder som webløsninger, prosess- og støttesystemer eller integrasjon  - basert på teknologier som Java, JavaScript og Microsoft .Net.

Cloud

Vi hjelper våre kunder med å flytte programvaren deres til skyen, og vi ser skyen som en viktig komponent i å levere programvare raskt. Vi har derfor i flere år utviklet vår Cloud-kompetanse.

Mulighetene med å migrere stasjonære servere og databaser til Cloud åpnet for et paradigmeskifte i IT-verden. Dette muliggjorde det for selskaper å kjøpe tjenester som ikke var mulig tidligere, og organisasjoner kan nå fokusere på kjernevirksomheten i stedet for å bruke tid og ressurser på infrastruktur og vedlikehold. 

Denne transformasjonen er vi med på, og vi satser hardt innen skytjenester ved å spisse kompetanse innen Amazon Web Services og Microsoft Azure. Vi samarbeider med de fleste kunder i forskjellige bransjer hvor vi sørger for både å trene og hjelpe til med utvikling av tjenester basert i skyen. Med vår kompetanse og erfaring hjelper vi deg med å lage fremtidens programvare.

 

 

 

 

Frontend

Plattformene for frontend-utvikling har lenge vært under konstant endring. Nye metoder og løsninger blir publisert ofte, og vi er aktivt med i denne utviklingen. Vi har bred erfaring med både Javascript, Typescript og HTML/CSS, og vi velger alltid en løsning som er i tråd med våre kunders behov. Vi leverer riktige løsninger på riktige problemer basert på forholdene til kundene våre. I det legger vi at det er minst like viktig å kunne filtrere ut mindre gode alternativer i den raskt voksende floraen av løsninger på en frontend-utviklers problem, - som å kunne anbefale den for øyeblikket beste løsningen.

Vi jobber med en rik flora av verktøy og rammer, som f.eks. React.js eller Vue.js. Alt det vi bygger i dag, er responsivt med et tynt presentasjonslag, og vi har også kunder med virkelig tunge webklienter laget for spesielle formål.

 

 

UX

Brukeropplevelse er noe vi i Squeed mener har en åpenbar verdi. Å kunne gi kunder og brukere den beste opplevelsen - når de samhandler og jobber med andre mennesker  - er en av våre nøkkelkompetanser.  Brukeropplevelsen skal alltid være basert på kundens behov, og vi utvikler digitale løsninger som tilfredsstiller disse behovene på en smart, rask og morsom måte.

En av våre kjerneverdier er at vi deler kunnskapen vår i Meetups, konferanser og på andre plattformer. Squeed er blant annet med på å organisere Femmes for UX (FUX) der jenter i UX støtter og inspirerer hverandre på feltet.

 

 

 

 

Systemutvikling

Vi har bred erfaring innenfor tradisjonell backend-utvikling med for eksempel programmeringsspråk som Java og .Net. I tillegg leter vi stadig etter nye metoder og språk som kan være med på skape en endring. Vi leverer tjenester innen event-drevne systemer og saksbehandlingsløsninger som bygger på mikrotjenester. Dette leverer vi gjennom bruk av språk og rammeverk som f.eks. Kafka og Golang. 

Vi bygger fremtidens løsninger, og i det legger vi at vi leverer systemer som leverer verdi over lang tid. Derfor tilstreber vi til enhver tid å finne ut av hvilke metodikker, standarder og språk som kan løse problemet for kunden. Vi har svært bred erfaring med Java, men også rammeverk som ikke er en del av JEE, som for eksempel Spring og OSGi. Økosystemet rundt JAVA med verktøy og systemer er rikt og vi har god kunnskap selv innen de mer uvanlige løsningene.

Gjennom et tett samarbeid med Microsoft vet vi hvilken teknologi som venter rundt neste sving. Med vår erfaring med .Net-plattformen, samt det å løse problemer og realisere idéer i ulike bransjer, har vi grunnlaget for å skape de beste løsningene.

 

 

Test & kvalitet

For oss i Squeed er ikke test og kvalitet en fase, rolle eller noen egen aktivitet. Test og kvalitet er noe som skal gjennomsyre alt vi gjør. Vi kombinerer kvalitet med kreativitet, teknologi og smidige arbeidsmetoder.

Kvalitetscoach - for å få vellykkede team som kan gi reell fordel for teamets kunder, må du tenke på kvalitet og testing. En coach fra oss som fokuserer på kvalitet og testing fungerer som en integrert del av kundens team eller som støtte for flere team.

Testautomatisering - tester på flere forskjellige nivåer er en forutsetning for vellykket smidig programvareutvikling og kontinuerlig integrasjon. Det gir en mulighet til å få en rask tilbakemelding om regresjon i tilfelle endringer og skaper sikkerhet i tilfelle refaktorering.

Teststrategi - det er et stadig mer komplekst miljø for våre kunder. Når en organisasjon beveger seg mot DevOps, kontinuerlig levering og flere smidige selvstyrende, tverrfunksjonelle team som vil samarbeide, blir det stadig viktigere å ha en strategi for hvordan man kan jobbe med tester i organisasjonen. Vi har erfaringen til å hjelpe våre kunder med å finne en strategi fremover.